meny

Topp moderne ferskvarelager for Interfrukt

21300 m2

Regnbuen Næringspark

Synergi/Ferskvaremiljø

Sentralt

Berghagan Nord, Langhus, Ski kommune

Eiendommen Dalen gård med sine 114 dekar store tomt ble i 2006 ervervet av det Anthon B Nilsen Eiendom eide selskapet Regnbuen Syd AS fra familien Dalen. Eiendommen besto da primært av et lite gårdsbruk med en enkel gårdsvei som adkomst. Tomten var på reguleringskartet delt i 3 formål, hvor 53 dekar var industri/kontor, 22 dekar avsatt til fremtidig dobbeltspor jernbane og 39 dekar til LNF. Eiendommen som nå er døpt om til Berghagan Nord ble ervervet for utvikling med bakgrunn i dens strategisk gode beliggenheten i Oslo`s «syd korridoren» ved det spennende Regnbuen industriområdet. Vi så store muligheter ved tomten og beliggenheten, og hadde derfor tro på å kunne realisere et lønnsomt prosjekt på eiendommen.

Les mer

I 2009 startet vi dialogen med Interfrukt AL som er en andelseiet innkjøpsorganisasjon for en rekke kjente frukt og grønt grossister på Østlandet. Disse holdt på daværende tidspunkt til i Økern torghaller, men så allerede den gang at dette ikke var noe sted for deres type aktivitet i fremtiden. Interfrukt AL var på utkikk etter et nytt grossistlager på ca. 20.000 m2 som de kunne fremleie til sine andelseiere. Etter tøff konkurranse fra blant annet konkurrerende prosjekter på Gardermoen, bestemte Interfrukt AL seg ca. et år senere for at Berghagan Nord og Anthon B Nilsen Eiendom var rette beliggenhet og samarbeidspartner for deres nye skreddersydde grossistlager. Partene inngikk i november 2010 en samarbeidsavtale hvor hovedmomentene i en fremtidig 20 års leieavtale ble nedfelt for et bygg på den 53 dekar store eiendommen, hvor Interfrukt AL samtidig kjøpte seg inn i prosjektet med 35 %.

Høsten 2012 startet byggingen av det 21.300 m2 store bygget med 8,4 meter fri takhøyde, hvor Norske Stålbygg AS ble engasjert på totalentreprise. Prosjektet var ikke noe enkelt lagerbygg, men et bygg som skulle inneholde en kombinasjon av store tørrlager, kjølelager og fryselager, i tillegg til en kontordel. Byggingen ble en god prosess, hvor både leietaker, entreprenør og utvikler (Anthon B Nilsen Eiendom AS) var sterkt involvert hele veien. Den eneste nevneverdige utfordringen vi støtte på underveis var en overraskende gammel fylling, som vi måtte rydde opp i.

Sommeren 2014 flyttet leietaker med sine 70-80 ansatte og 12 fremleieforhold inn i sitt nye skreddersydde bygg. Tilbakemeldingene vi har fått er at leietaker er fornøyd, at leveransen samsvarte med forventningene, at bygget fungerer som det skal og at leietaker har klimatisk styring av bygget og da bedre varekvaliteter. Videre er det også bedre arbeidsvilkår for de ansatte nå enn tidligere. Bygget ble for øvrig samme år solgt til et syndikat satt opp av Pareto, hvor Interfrukt deltar på eiersiden.

Skjul tekst
– 
Jeg hjelper deg

Yngve R. Iversen

Prosjektdirektør
915 93 198
yri@abne.no