meny

Berghagan

14000 m²

Moderne hovedkontor og lagerbygg

Sentral beliggenhet

Ferdigstillelse sommer 2019

Nytt hovedkontor og lagerbygg på Langhus, Ski kommune

Sommeren 2019 leverte Anthon B. Nilsen Eiendom AS et nytt, moderne hovedkontor og lagerbygg til Berggård Amundsen & Co AS. Det nye bygget ligger i Berghagan Næringspark – i forlengelsen av Regnbuen Næringspark på Langhus, i Ski kommune.

Les mer

Berggård Amundsen (BA) er en komplett elektroleverandør og deres primære kunder er elektroinstallatører, energiverk og industrien. Selskapet satser på fornybar energi og er en markedsdriver på solenergi og ladestasjoner for elbiler. Resultatet er sterk vekst på disse områdene samt at BA bidrar til et ’grønnere’ Norge.

Regnbuen/Berghagan næringspark er ett av de mest attraktive lager/logistikkområdene i Stor-Oslo. Flesteparten av logistikkeiendommene her er enbrukerbygg av høy standard som huser store, solide virksomheter. BAs nyekontor- og lagerbygg er på totalt ca. 14.000 m2, hvorav ca. 1.800 m2 er hovedkontor og det resterende er lager. I bygget anvendes mye av BAs egne produkter, ikke minst en utstrakt bruk av solceller på de store takflatene for å levere energi til drift av bygget.

Eiendommen ble etter ferdigstillelse solgt til en finansiellaktør.


Skjul tekst
– 
Jeg hjelper deg

Henning Sørlie

Prosjektdirektør
913 72 602
hs@abne.no