meny

Lahaugmoen Næringspark

36000 m²

 • Sentralt
 • Store arealer

Lahaugmoen Næringspark

Eiendommen på 288 dekar er i dag under utvikling og skal bli en flott næringspark på grensa til Oslo. Fra å være en av landets eldste militærleirer vil Lahaugmoen nå bli en helt ny næringspark med tilrettelagte løsninger for de nye aktørene på Lahaugmoen. I første omgang skal ca. 100.000 m² bygningsmasse utvikles til å bli en moderne, attraktiv næringspark. Eiendommen oppgraderes nå med ny infrastruktur og funksjonelle utearealer er under planlegging. Det er gode parkeringsmuligheter på området.

Les mer
Service for leietakerne

For eiendommen har vi utarbeidet en oversikt hvor leietakerne enkelt kan finne svar på en del av sine spørsmål tilknyttet eiendommen, samt hvilke servicekonsepter eiendommer har å tilby. Se vedlagt link for denne informasjonen! 

Beliggenhet

Lahaugmoen Næringspark ligger i Skedsmo kommune, kun 20 min. fra Oslo sentrum, rett ved E6 og Rv 4. Eiendommen grenser mot marka og bolig- og landbruksområder, og ligger høyt og fritt i en østvendt skråning. Synsrand fra Skedsmokorset til Lørenskog.

Adkomst / kommunikasjon

Eiendommen har strategisk beliggenhet i forhold til Oslo, Lillestrøm og Gardermoen med god tilgjengelighet til infrastruktur som vei, bane og fly. Adkomst til næringsparken er fra riksvei 22 mellom Hvam og Gjelleråsen

Leieantydning

Leieantydning opplyses ved henvendelse og vil avhenge av tilpasninger for leietaker.

Fremdrift og regulering

Lahaugmoen næringspark er regulert til blandet formål, der lager/kombinasjonsbygg utgjør det største utbyggingspotensialet. Eiendommen oppgraderes med helt ny infrastruktur, og funksjonelle og utearealer er under planlegging. Her har leietakere alle muligheter til å være med å utforme sine egne løsninger og uttrykk innenfor næringsparkens totale rammer.

Forskjellige type virksomheter

Lahaugmoen næringspark vil egne seg svært godt for flere typer virksomheter:

 • lagervirksomhet
 • lett industri
 • verksted
 • Pendlerbolig/Innkvartering
 • kontor
 • forretning
 • kurs/konferanse
 • allmennyttige formål
 • garasjeanlegg
Historie

Med sin beliggenhet inntil den gamle Oldtidsveien og Gamle Trondhjemsvei fikk Lahaug gård allerede på 1700-tallet militær betydning. Den siste av sju varder langs Oldtidsveien lå her, og på en steinblokk ved veien er følgende tekst hogget inn: “Her stanset bønder og soldater Karl XIII under hans marsj gjennom Skedsmo i 1716”.

En nesten 300 års militær historie ble avsluttet da splittflagget ble firt for aller siste gang og leiren formelt overlevert til de nye eierne ved en enkel og verdig markering 19. juni 2005. Nå er det Anthon B Nilsen Eiendom AS som skal forvalte arven på Lahaugmoen.

Eierskap og managment

Eiendommen eies av single-purpose selskapet Lahaugmoen AS. Anthon B Nilsen Eiendom AS har ansvaret for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling.

Skjul tekst
– 
Jeg hjelper deg

Geir Teigo

Teknisk Forvaltningssjef
952 08 181
gt@abne.no