meny

Flerbruksbygget

7800 m2

Flerbrukerbygg

Moderne lokaler

Kontor/verksted/lager

Kombinasjonsbygg

August 2016 sto flerbruksbygget på Lahaugmoen Næringspark ferdig

Les mer

Leietaker Haugnes Holding AS benytter 60% av byggets 7.800 kvm. Haugnes Holding AS består av flere datterselskaper innen engrossalg av komponenter for hydraulisk løsninger. Utad markedsføres selskapet som Hydex, og det er her bygget har fått navnet sitt fra. Resterende areal, ca.2.300 kvm (høytlager) leies av Accelerator.

Skjul tekst
– 
Jeg hjelper deg

Henning Sørlie

Prosjektdirektør
913 72 602
hs@abne.no