meny

Vestby Logistikkpark

5000 - 90.000 m²

Attraktiv næringspark tett på E6 – aksen syd.

Ferdig regulert og grunn opparbeidet med gode grunnforhold.

Attraktiv næringspark nær E6 - Vestby

Vestby Næringspark Øst ligger langs «syd aksen» med enkel og kun få minutter til E6 samt strategisk ift vareflyt fra Europa/Svinesund. 44 km til Oslo og kort vei til Moss havn. Anthon B Nilsen Eiendom har lang erfaring i å utvikle solide robuste lager og logistikkeiendommen og vi kan vise til mange gode referanser.

Les mer

Når Anthon B Nilsen Eiendom AS planlegger og fører opp bygg, skal tankene rundt energi og miljø alltid ligge langt fremme i bevisstheten og øverst i bunken.

Anthon B Nilsen Eiendom AS opererer med en tredelt, trinnvis miljømeny som gjør det mulig for leietakere å skreddersy graden av miljøengasjement. Ved hjelp av denne vil vi kunne stille spesifikke krav til våre rådgivere og samarbeidspartnere, som på sin side vil kunne følge opp at vi gjør den miljøinnsatsen vi har lovet.

 

Basert på ovennevnte kan vi dokumentere at våre gjennomførte prosjekter er sværtenergieffektive. BSIM beregningene på våre 3 siste bygg viser et energiforbruk på ca. 90 KWm2/t mot et snitt (henvisning) på 200-250 KWm2/t. Dette utgjør en betydelig årlig besparelse for leietaker og for miljøet.

Innenfor den trinnvise miljømenyen opererer vi med fem sentrale områder som alle er svært avgjørende for et prosjekts bærekraftighet og miljøavtrykk. Disse er:

•             Energi

•             Miljø/økodesign

•             Visuelt miljø

•             Universell utforming

•             Avfall

 

Skjul tekst
– 
Jeg hjelper deg

Fredrik Baumann

Utviklingsdirektør
469 21 450
fb@abne.no
Jeg hjelper deg

Henning Sørlie

Prosjektdirektør
913 72 602
hs@abne.no
Jeg hjelper deg

Yngve R. Iversen

Prosjektdirektør
915 93 198
yri@abne.no