meny
November 28, 2017

Nytt hovedkontor og lagerbygg på Langhus, Ski kommune

Nylig signerte Anthon B. Nilsen Eiendom AS leiekontrakt på nytt moderne hovedkontor og lagerbygg med Berggård Amundsen & Co. AS. Det nye bygget skal lokaliseres i Berghagan Næringspark som ligger i forlengelsen av Regnbuen Næringspark på Langhus i Ski kommune.

Berggård Amundsen (BA) er landets eneste landsdekkende elektrogrossist med norsk eierskap. Selskapet er i vekst og omsatte i 2016 for 1,7 milliarder. BA er en komplett elektroleverandør og deres primære kunder er elektroinstallatører, energiverk og industrien. Selskapet satser på fornybar energi og er markedsdriver på solenergi og ladestasjoner for elbiler. Resultatet er sterk vekst på disse områdene samt at BA bidrar til et ’grønnere’ Norge. 

Regnbuen/Berghagan næringspark er ett av de mest attraktive lager/logistikkområdene i Stor-Oslo. Flesteparten av logistikkeiendommene her er enbrukerbygg av høy standard som huser store, solide virksomheter. Området anses som det mest sentrale området syd for Oslo i forhold til Oslo som marked.

Berggård Amundsen & Co. AS blir ved ferdigstillelse nabo med Interfrukt bygget som også ble bygget av Anthon B Nilsen Eiendom. Kontor og lagerbygget blir på totalt ca. 14.000 m2, hvorav ca. 1.800 m2 er hovedkontor og resterende er lager. Det jobbes mot en oppstart av bygging i januar 2018, med endelig ferdigstillelse sommer 2019.

Anthon B. Nilsen Eiendom AS har de seneste årene overlevert nye næringsbygg med et samlet areal på over 100 000 m2 i Oslo regionen.

 
Dersom du har spørsmål tilknyttet prosjektet, kan du kontakte:

Prosjektet: Henning Sørlie: Prosjektdirektør i Anthon B Nilsen Eiendom AS: Tlf 913 72 602 eller hs@abne.no

Leietaker: Hege Amundsen Elvestad, administrerende direktør i Berggård Amundsen & Co., tel: 951 35 260, hege.amundsen.elvestad@baelgros.no

Utvikler og eier: Sportomten AS c/o Anthon B Nilsen Eiendom AS

Leietaker: Berggård Amundsen & Co. AS