meny
March 20, 2020

Investere i nytt lager? 4 ting du bør tenke på i lagerbyggsøket!

Når utviklingen viser at lageret snart blir for lite, eller når godshåndteringen er vanskelig og ineffektiv, da er det på tide å begynne å se seg om etter et større og bedre bygg. Men hva er det viktig å tenke på når du skal investere i et nytt lager?

Da den familieeide, norske elektrogrossisten Berggård Amundsen vokste ut av lokalene i Ski, flyttet de inn i et nytt og større sentrallager og hovedkontor i Berghagan Næringspark på Langhus. Anthon B Nilsen Eiendom sto bak utbyggingen av det 14 000 kvadratmeter store kontor- og næringsbygget. Etter årelang erfaring fra bransjen, kan de trekke fram særlig fire punkter som er viktige å tenke godt igjennom når et nytt lagerbygg skal utvikles.

1. Bygget må møte dagens og morgendagens krav til bærekraft

Et nybygg bør være robust og energieffektivt. For Berggård Amundsen var det viktig å ha miljø og bærekraft i fokus under hele byggeperioden. I tillegg til at bygget er energieffektivt, er så mye som 2000 kvadratmeter av taket dekket av solcellepaneler. Dermed er grossisten selvforsynt med energi – inklusiv behovet for ladning av ansattes og gjesters elbiler.

Er du på jakt etter et nytt lagerbygg? Ta kontakt med Anthon B Nilsen for en uforpliktende prat her.

2. Lageret må kunne imøtekomme fremtidige behov

Det er vanskelig å forutse fremtiden. Kanskje endres funksjonsbehovet om fem år. Da er det viktig å ha et bygg som er fleksibelt og gir rom for endringer uten store kostnader.

– Derfor kan det lønne seg med god takhøyde, gode fleksible tekniske løsninger, en søylegrid som åpner for endret funksjonsbehov og tilpassede detaljer som gjør det mulig å gjøre endringer som ikke koster for mye, forklarer prosjektdirektør Henning Sørlie i Anthon B Nilsen Eiendom.

3. Leietaker bør ha mulighet for arealekspansjon

Kanskje har du, som Berggård Amundsen, et mål om å vokse ytterligere de neste årene?

– Vi kan sette av tomteareal og klargjøre byggteknisk for en utvidelse. Eller vi kan bygge bygget større en leietakers definerte aktuelle behov og gi leietaker opsjon på utvidelse frem i tid. Da kan arealet leies ut til andre leietakere i mellomtiden, sier Sørlie.

4. Bygget bør bygges med fokus på lave drifts- og vedlikeholdskostnader

Drifts- og vedlikeholdskostnader utgjør en stor andel av bygningers totale kostnader. Derfor er det viktig å planlegge bygget slik at driften blir mest mulig effektiv. Fordelen med å inngå en leieavtale med en erfaren utvikler som Anthon B Nilsen Eiendom er at de med sin lange erfaring vet hva som må til for å tilrettelegge for dette. Det er summen av detaljene som skaper det optimale bygget.

– Det nye bygget gir oss og kundene våre en rekke fordeler, sier administrerende direktør Hege Amundsen Elvestad i Berggård Amundsen.

– Varehåndteringen blir mer effektiv, og vi kan utvikle nye arbeidsformer og en langt mer effektiv organisasjon. Vi har jobbet veldig godt med Anthon B Nilsen Eiendom som utvikler gjennom alle faser av prosjektet – fra konseptutvikling til finansiering, arkitektonisk løsning og realisering.  Bygget ble levert i tide innenfor budsjettrammen, understreker Amundsen Elvestad.Les mer om prosjektet her.