meny
May 2, 2018

Grunnsteinsnedleggelse Bergård Amundsen-bygget

I dag den 2 mai ble det avholdt en grunnsteins nedleggelse for det nye hovedkontor og lagerbygget til Bergård Amundsen på Berghagan næringsområde på Langhus i Ski kommune. På bildet ser vi adm.dir. Hege Amundsen Elvestad og vår Peder Chr. Løvenskjold hvor Peder takker for tillitten vi har fått ifm etableringen av deres nye hovedkontor og lagerbygg. Vi er stolte over å ha i prosess nok et stort næringsbygg på området og vi har de seneste årenen overlevert nye næringsbygg med et samlet areal på over 100 000 m2 i Oslo regionen.

Berggård Amundsen (BA) er landets eneste landsdekkende elektrogrossist med norsk eierskap. Selskapet er i vekst og omsatte i 2016 for 1,7 milliarder. BA er en komplett elektroleverandør og deres primære kunder er elektroinstallatører,

energiverk og industrien. Selskapet satser på fornybar energi og er markedsdriver på solenergi og ladestasjoner for elbiler. Resultatet er sterk vekst på disse områdene samt at BA bidrar til et ’grønnere’ Norge.

Det nye hovedkontor og lagerbygget blir på ca. 14 000 m2, hvorav ca. 1.800 m2 er hovedkontor og resterende er lager.

Bygget er planlagt overlevert 28 juni 2019.