meny
May 11, 2020

Derfor bør du velge lager i Vestby Logistikkpark

Skal du investere i nye lagerlokaler i Oslo-området? Anthon B Nilsen Eiendoms nye logistikkpark i Vestby ligger tett på E6 sørover, Moss havn og kundene dine i hovedstaden. I tillegg tilbys svært fleksible arealløsninger.

Lokalene i Vestby logistikkpark vil spenne fra et minimum på 4–5 000 kvadratmeter, og helt opp til 70 000 kvadratmeter. Parken er med andre ord et svært egnet tilholdssted for logistikkbedrifter av ulik størrelse. Mulighetene er også store for bedrifter i vekst, som ser for seg økt plassbehov over tid.

Henning Sørlie er prosjektleder hos Anthon B Nilsen Eiendom (ABNE). Han sitter med det overordnede ansvaret for å lose potensielle leietakere gjennom prosessen fra første interesse og helt frem til ferdigstilling. Sørlie oppsummerer prosjektet slik:

Vi er i ferd med å etablere en effektiv logistikkpark som gir «value for money». Det innebærer kort vei til kunden og markedet. Vi tilbyr skreddersydde lokaler av høy kvalitet, til en konkurransedyktig leiepris.

Nærhet til Sydkorridoren – Østlandets viktigste transportåre

En av hovedpulsårene for transport i Norge er den såkalte Sydkorridoren, også kalt syd-aksen. Dette er ruten som kommer fra Europa og går videre over Svinesund til Oslo, med E6 som en hovedtransportåre. Strategisk plassering i nærheten til Sydkorridoren er en fordel for alle som frakter varer i hovedstadsområdet.

– Tidligere opplevde vi at Nordkorridoren, det vil si Oslo-Gardermoen, hadde høy prioritet hos kundene, men dette bildet er vesentlig endret. Med nærhet til Oslofjordtunnelen gir Vestby gode transportløsninger både nord-syd og øst-vest, forteller Sørlie.

Vestby har en unik plassering med nærhet til disse knutepunktene og kort kjørevei til Oslo. I tillegg arbeider Vestby kommune i skrivende stund med mål om ytterligere en avkjøring fra E6. Denne vil gå nærmest rett inn i logistikkparken.

Tett på fremtidens krav

I takt med endringer i samfunnet ellers, endres også logistikkbedriftenes behov. At en større andel av varetransport skal gå på skinner, er for eksempel et krav vi ofte hører om. Sørlie velger likevel å nyansere dette bilder noe:

–  Samtidig med denne trenden, nemlig mer transport på bane, opplever vi en skepsis til om kapasiteten, forutsigbarheten og konkurransedyktigheten ved jernbanetransport blir god nok. Av den grunn er det nærliggende å tro at båt og nærhet til havn vil bety enda mer for valg av beliggenhet.

Det er ikke bare valg av lokasjon som påvirkes av endringer i markedet. Også for selve byggene er det klare trender som viser hva bedriftene setter høyest:

– Vi tror bygg av høy kvalitet, og tekniske løsninger som legger til rette for fremtidige endringer og behov, er vesentlig. I tillegg er det en stor fordel med mulighet for fremtidig ekspansjon. Vi ser også en klar tendens at bedriftene ønsker mer automatisering som igjen stiller strenge krav til gode grunnforhold, mener Sørlie.

Alle disse kravene har Anthon B Nilsen Eiendom tatt hensyn til i utbyggingen av Vestby Logistikkpark. Her kan logistikkbedrifter med andre ord være trygge på at deres behov vil være dekket i lang tid fremover.