meny
October 16, 2018

Contiga AS forlenger innkvarteringskontrakter på Lahaugmoen til 2024

Contiga AS, en ledende internasjonal leverandør av totalløsninger for bæresystemer, har i dag kommet til enighet med Anthon B Nilsen Eiendoms selskap for innkvartering, Lahaugmoen AS, om å forlenge sin kontrakt på leie av 56 hybler fram til slutten av 2024.

I kontrakten ligger det en mulighet for partene å overføre leieforholdene til nye bygg Anthon B Nilsen Eiendom kan komme til å bygge på Lahaugmoen i kontraktsperioden.  Denne muligheten gjenspeiler Contigas ønske om å kunne tilby gode, moderne bofasiliteter for sine tilreisende monteringsarbeidere.  

Anthon B Nilsen Eiendom har over tid utviklet et velfungerende innkvarteringskonsept rettet mot pendlere, og har i dag ca. 500 pendlerhybler i permanente bygg på Lahaugmoen. Det kan oppføres ytterlige ca. 260 hybler innenfor gjeldende regulering.