meny
January 3, 2018

Blomsterbygget overlevert!

På en av årets siste dager ble det 15000 kvm store kontor og lagerbygget på Lahaugmoen overlevert til Blomsterringen.

Bygget ble levert som avtalt, og det ble avholdt overtakelsesforretning med en hyggelig blomsteroverrekkelse i lokalene på Lahaugmoen Næringspark.

Partene representert ved Yngve R. Iversen fra Anthon B Nilsen Eiendom og Marit Fossnes fra Blomsterringen (Bildet)