meny
December 17, 2019

Anthon B Nilsen Eiendom og Blomqvist utvikler Tordenskiolds gate 5

Anthon B Nilsen Eiendom AS har kjøpt 50 prosent av aksjene i Tordenskiolds gate 5 AS av Blomqvist AS. Selger forblir eier av de resterende aksjene. Leietaker i bygget er Blomqvist Kunsthandel AS. Sammen vil eierne utvikle eiendommen videre innenfor de muligheter som finnes.

- Vi er veldig fascinert av eiendommen og eiendommens historie, sier Peder Chr. Løvenskiold, adm. dir. i Anthon B Nilsen Eiendom.  Som eiendomsutviklere ønsker vi sammen med Blomqvist å ta vare på byggets karakter og historie, samtidig som vi vil tilføre den nye og bærekraftige kvaliteter, understreker Løvenskiold.

Eiendommens historie kan spores tilbake til 1883 da det på tomten ble bygget et fabrikklokale for Koren & Gedde, en produsent av maltekstrakter og mineralvann.  Dagens bygning er tegnet av arkitekt Kristen Rivertz på oppdrag av Blomqvist Kunsthandel og sto ferdig i 1914. Det var i Blomqvists nye lokaler i Tordenskiolds gate 5 i 1918 man kunne se Edvard Munchs mest berømte utstilling «Livsfrisen». Her kunne man betrakte noen av hans mest kjente kjærlighets-angst- og dødsmotiver. Nå har Blomqvist Kunsthandel bestått i 150 år og er meget anerkjent for sine auksjoner.

For nærmere informasjon: Fredrik Baumann – fb@abne.no