meny
August 21, 2019

Anthon B Nilsen Eiendom leverer nytt sentrallager til elektrogrossisten Berggård Amundsen

Etter en byggetid på 17 måneder overleverte eiendomsutvikleren Anthon B Nilsen Eiendom i slutten av juni et nytt hovedkontor og sentrallager på 14 000 kvm til elektrogrossisten Berggård Amundsen. Det nye bygget ligger på Langhus og er nabo til det 22 000 kvm stor kombinasjonsbygget Anthon B Nilsen Eiendom utviklet for Interfrukt i 2013.

- Det nye bygget er resultatet av et godt utviklingspartnerskap mellom oss som utvikler og Berggård Amundsen som oppdragsgiver, sier prosjektdirektør Henning Sørlie hos Anthon B Nilsen Eiendom. - For å få et vellykket resultat er det først og fremst viktig at vi som utvikler forstår oppdragsgivers virksomhet og de behov virksomheten har når det gjelder sine driftslokaler, understreker han.-  Dernest er det viktig at vi makter å utvikle effektive samarbeidsprosesser og ikke minst ressurseffektive løsninger på de behovene som defineres.

I det nye bygget har Berggård Amundsen lagt stor vekt på effektiv varehåndtering, pakking og ekspedering.  En utvidet AutoStore gjør at virksomheten vil kunne spare rundt 30 000 forsendelsesesker pr. år.  Likeledes er bygget meget energieffektivt(A-bygg).  Et av Berggård Amundsens forretningsområder er løsninger for produksjon og bruk av solenergi, og denne kompetansen er anvendt til det fulle i utviklingsprosessen.  Til sammen er det montert 2 000 kvm solcellepaneler på taket, noe som gjør bygget helt selvforsynt med energi.

- Det nye bygget gir oss og våre kunder en rekke fordeler, sier adm.dir. hos Berggård Amundsen, Hege Amundsen Elvestad.  - Varehåndteringen blir mer effektiv og vi kan utvikle nye arbeidsformer og en langt mer effektiv organisasjon.  Vi har jobbet veldig godt med Anthon B Nilsen Eiendom som utvikler gjennom alle faser av prosjektet – fra konseptutvikling, til finansiering, arkitektonisk løsning og realisering.  Bygget ble levert i tide innenfor budsjettrammen, avslutter en fornøyd Amundsen Elvestad.

 

Fakta om bygget

·        Areal: 14 000 kvm

·        Arkitekt: Rune Hellan i Veidekke logistikkbyggAS

·        Entreprenør: Totalentreprise Veidekkelogistikkbygg AS

·        Byggetid: 17 mnd. (inkl flytting av en salamander dam)

Fakta om Anthon B Nilsen Eiendom

Anthon B Nilsen Eiendom AS er en ambisiøs virksomhet for utvikling og forvaltning av eiendommer.Forretningsideen er å erverve og utvikle tomter og bygninger til arealer som er formålstjenlige for dagens og morgendagens behov og brukere.  Virksomheten hadde ved inngangen til 2019 arealer i ulike faser av utvikling på rundt 170 000 kvm.  Deler av dette er knyttet til en utviklingstomt på 180 mål i Vestby som ansees meget velegnet for lager/logistikk-prosjekter. I tillegg forvalter virksomheten 60 000 kvm –i det alt vesentlige i form av kontorarealer sentralt i Oslo sentrum.

 

Fornærmere informasjon: Prosjektdirektør Henning Sørlie, 913 72 602,hs@abne.no