meny
May 12, 2020

ABNE står løpet ut

Når du leter etter næringslokaler, er det lurt å velge en byggherre som tar deg trygt hele veien fra start til mål.

I 2016 innså elektrogrossist Berggård Amundsen (BA) at de hadde vokst ut av sentrallageret sitt. I prosessen som fulgte, ble Anthon B Nilsen Eiendom (ABNE) en samarbeidspartner som passet på at alle løsninger ble til det beste for BA – også når det krevde en ekstra innsats fra utbyggeren.

En utbygger som følger deg fra A til Å

Bethina Siristuen var prosjektleder for utbyggingen hos Berggård Amundsen. Hun forteller hvordan det hele begynte hos dem:

– Da vi merket at sentrallageret var for lite, hadde vi kun tre år igjen av leiekontrakten der vi holdt til. Derfor fant vi det naturlig å bygge et nytt lokale skreddersydd for våre behov. Som elektrogrossist har vi har et stort spenn i artiklene vi lagrer, fra stikkontakter og skruer til store kabeltromler, kabelstiger og rør – noe som krever mye plass.

– Etter et år hadde BA laget en ferdig disposisjon sammen med leietakerrådgiver Malling og Co. Vi sendte ut oppdraget på anbud og fikk tilbud om to forskjellige tomter og tegninger fra ABNE. I tillegg deltok to andre aktører i anbudet, men det ble til slutt ABNE som gikk av med seieren. Det prosjekterte bygget skulle altså inneholde nytt sentrallager og hovedkontor for oss. ABNE fikk rollen som byggherre, og skulle dessuten eie det ferdigstilte bygget. Veidekke ble hyrt inn som totalentreprenør og sto for prosjekteringen sammen med sine underleverandører.

Helt fra ABNE trådte inn i prosjektet, fikk BA en fast kontaktperson: –Yngve R. Iversen var prosjektdirektør, og all kommunikasjon gikk gjennom ham. Det var veldig behagelig for oss å ha et fast kontaktpunkt å forholde oss til, forteller Siristuen.

ABNE går den ekstra milen for kunden

– Det var gull å ha en byggherre som opplevdes som en samarbeidspartner. ABNE «dro» oss gjennom prosessen og sikret at alle tidsfrister ble holdt – både fra vår og underentreprenørenes side. De holdt entreprenørene litt «i ørene», mener Siristuen

– Dessuten var ABNE flinke til å utfordre oss og komme med løsningsforslag, fortsetter hun.

– De tok oss faktisk med på referansebesøk for å se på tidligere prosjekter de hadde bygget. Blant annet var vi og så på Staples-lageret. Der hadde de brukt en spesiell type skjøter i gulvene, som sparte hjulene på truckene for mye slitasje. Slike erfaringer tar de med seg videre, og vi gikk for samme typen løsning hos oss.

Siristuen forteller også om hvordan ABNE passet på at alle tekniske løsninger ble optimale for elektrogrossisten: – I kravspesifikasjonen vår hadde vi beskrevet en løsning på lastehus som vi så for oss å bruke. Yngve Iversen fra ABNE ble med oss til produsenten, og han visste nøyaktig hvor han skulle foreslå endringer – noe som førte til et bedre resultat for oss enn om vi hadde gått for løsningen vi trodde vi beskrev i spesifikasjonen

En samarbeidspartner som lytter og gir råd

I fjor sommer begynte selve flyttingen, og hovedkontoret var på plass 19. August – nøkkelen til bygget ble levert på tiden, forsikrer Siristuen. – Vi får helt fantastiske tilbakemeldinger fra alle som kommer innom, fortsetter hun.

Når det gjelder interiør og estetikk, brukte BA mye tid på detaljer. De benyttet seg av interiørdesignere, og valgte for eksempel moderne farger på veggene. – Likevel fokuserte vi på løsninger som ga et løft uten å koste for mye, sier Siristuen. – For byggherre og entreprenør virket nok noen av ideene våre litt for estetikkfokuserte, men vi fikk fritt spillerom så lenge vi holdt oss til lovene. Her var de flinke til å gi råd, slik at vi fulgte reglene for universell utforming og krav i forhold til støy, luftkvalitet og belysning. Dette gjaldt for eksempel i andre etasje, der vi har valgt en aktivitetsbasert åpen løsning med små multirom. Her var det viktig med nok plass mellom multirommene, slik at støydempingen ble bra nok.

– En trygghet var helt klart at ABNE skulle eie i ettertid og derfor ville finne gode, langsiktige løsninger for bygget. Av den grunn var de også lydhøre overfor oss. Vi ønsket for eksempel å ha med en logistikkrådgiver fra Element Logic i prosessen fra start, noe som er nokså uvanlig i slike prosesser. Dette samarbeidet førte blant annet til at vi fikk tegnet en unik trappeløsning opp til mesaninen og solcellene på taket.

– Alt i alt er vi svært fornøyde med både hovedkontor og sentrallager, og takker for samarbeidet med ABNE, avslutter Siristuen.