meny

Generelle fakta

 • Adresse: Øvre Vollgate 9
 • Postadresse: 0158 Oslo
 • Areal: 3.000 m²
 • Antall etasjer: 5 + kjeller
 • Type areal: Kontor, lager

Øvre Vollgate 9

Kjære leietaker,

For å lette både din og vår hverdag, har vi som gårdeier valgt å legge ut praktisk og viktig informasjon for eiendommen. Dersom du opplever at noe av informasjonen ikke stemmer, eller om det mangler informasjon, vennligst ta kontakt med oss slik at vi kan oppdatere siden. 

Les mer

Adgangskort/nøkler

 • Følgende dører er utstyr med kortleser: Hovedport, indre port, inn til etasjer og heis.
 • Adgangskort bestilles av driftspersonell.

Besøksregistrering

 • Det er en besøksregistreringsskjerm straks innenfor indre port. Her kan gjester melde fra om sin ankomst til den de skal besøke. Besøkende får da bekreftende sms om at den de skal besøke har fått beskjed (sms) om deres ankomst, samt tilbud om bruk av gjestenettverket.

Lounge

 • Dette arealet er ment til besøkende før de blir hentet av leietaker. Her kan besøkende også forsyne seg med en kaffe eller purewater. Vi ber om at ansvarlig leietaker setter brukte kopper/glass inn i oppvaskmaskin i underskap mot langvegg.
 • Arealet er også ment som en sosial sone for leietakere i bygget. Eventuelle arrangementer i loungen må søkes om til utleier.
 • Det kan ikke henges opp reklamemateriell verken i lounge eller andre steder i 1. etasje, uten at dette er avklart med utleier.

Møteromssenter 1. etasje

 • Det er fire møterom som leietakere i bygget kan benytte seg av. Det kommer et bookingsystem for møtesenteret.
 • Det er garderobskap for besøkende i bakkant av loungen.

Kantine

 • Kantinen er for eiendommens leietakere, basert på kantineordningen som de er en del av. 
 • Private gjester (venner/familie): Registrering/betaling i resepsjonen i 1. etasje i Rådhusgata 27.
 • Kantineordningen er basert én (1) forsyning pr. bruker pr. dag.
 • Åpningstider: Mandag - fredag, kl. 10.30 - 13.00.
 • Det er ikke lagt opp til medbrakt mat i kantinen.

Alarm:

 • Leietaker har selv ansvar for sikkerhet i egne lokaler.
 • Vaktselskap: Vectrocon.
 • Generell vaktrutine: Streif på kveld/natt.

Avfallshåndtering:

 • Byggets avfallsrom er plassert i portrom. Avfall sorteres i forskjellige avfallsbeholderne. Spesialavfall leveres på avtalt sted med driftspersonell.

Brann:

 • Samlingsplass: I Øvre Vollgate, motsatt side av eiendommen.
 • Eiendommens brannvernleder: Driftsleder.
 • Lagring av gjenstander i fellesarealer/rømningsveier er strengt forbudt.
 • Lagring av brannfarlig væske etc. er meldepliktig.
 • ‍Etasjene er utstyrt med brannslanger med dekking for hele etasjen. Ved bruk må skap åpnes, slange rulles helt ut av skap deretter må kran åpnes.

Rømningsdører:

 • Ved behov for rømming skal dør til trapperom i ØV7 brukes. Dør som fører direkte inn på etasje ØV7 åpner ikke ved utløst brannalarm, her må man trykke på grønn boks for at dør skal åpne. Dørene som fører rett inn på etasjer i ØV7 er utstyrt med alarm. Hovedtrapp og heis skal ikke benyttes ved evakuering av bygget.

Belysning:

 • Belysningen på etasjene styres automatisk i form av bevegelses sensorer. Lys i fellesarealer vil til en hver tid være påslått men dimmes opp og ned etter satte tider i byggets SD (sentraldrift) anlegg. Dette kan overstyres via byggets SD anlegg ved særskilte behov som arrangementer og lignende.

Solskjerming:

 • Fasade mot gate og takvinduer er utstyrt med automatisk solavskjerming, disse styres opp og ned automatisk av solfølere på tak og fasade. Solavskjermingen skal gå opp ved utløst brannalarm.

Garderober/dusjanlegg:

 • Det er ikke felles garderobe- dusjanlegg i eiendommen.

Heiser:

 • Antall heiser: 1.
 • ‍Trappeheiser på etasjene er levert med bruksanvisning, før bruk må man sette seg inn i brukerveiledning. Heis skal settes i nedre posisjon når de ikke er i bruk.

Høytider:

 • Praktisk informasjon ved følgende høytider:
 • Jul: Kontakt Driftsleder.
 • Påske: Kontakt Driftsleder.
 • 17. mai og andre røde flaggdager: Kontakt Driftsleder.

Innbrudd:

 • Rutiner for innbrudd i fellesareal: Kontakt Driftsleder.
 • Rutiner for innbrudd hos leietaker: Kontakt politi og eget forsikringsselskap. Gi beskjed til Driftsleder.

Nabolaget:

 • Nærmeste minibank: Stortingsgaten
 • Nærmeste blomsterbutikk: Tordenskioldsgate
 • Nærmeste bysykler: Rådhusgata
 • Nærmeste parkeringshus: Ibsen P-hus/ R27 (kun faste plasser)
 • Nærmeste trikk/buss/jernbane: Kontraskjæret
 • Nærmeste restaurant/overtidsmat: Yayas i Øvre Vollgt.13/ Kullt i Rådhusgata 27 

Ordensregler

 • Røyking: Ute på fortau, minimum 8 m fra inngangsparti.

Ventilasjon:

 • Ventilasjons anlegget leverer nedkjølt luft sommer og oppvarmet luft vinter. Temperaturer på tilluft settes etter uteluft og temperatur på etasjer. Dersom ventilasjonsanlegget stopper, vil temperatur stige og man vil oppleve at det er stillestående luft: kontakt driftspersonell.

Vann:

 • ‍Alle installasjoner der vann er tilkoblet er utstyrt med magnetventil som stenger vannet dersom det oppstår lekkasje fra kraner eller på rørstrekk. Dersom det ikke er vann i kraner eller toaletter ta kontakt med driftspersonell.

Elektrisk anlegg:

 • ‍Hver etasje har hovedtavle  og svakstrøms anlegg (data) i forrommet til toaletter, leietakere skal ikke utføre arbeider på anlegget uten at dette er avtalt med byggets driftspersonell.

Parkering:

 • Parkering i Rådhusgt. 27 - ta kontakt med utleier for å høre om ledige plasser.

Porttelefon:

 • Kontakt Driftsleder for bistand.

Postkasser:

 • Det er ingen postkasser i eiendommen.

Renhold:

 • Renhold skal utføres henhold til FDV instruks for de forskjellige bygnings delene.
 • Leietaker er ansvarlig for renhold i egne lokaler.
 • Utleier er ansvarlig for renhold i fellesarealene.

Skilting:

 • Hvem kontaktes for endring av leietakermerking: Driftsleder.
 • Leveransetid: 1-2 uker.
 • Kostnad: Leietaker.

Strømleverandør til eiendommen:

 • Kraft: LOS
 • Nett: Hafslund
 • Fjernvarme: Hafslund

Sykkelparkering:

 • Det er ingen sykkelparkering i eiendommen.
 • Ta kontakt med utleiesjef for å høre om mulighet for sykkelparkering i Rådhusgata 27.

Tilpasningsmulighet:

 • Ved ønske om endring av leietakers areal: Kontakt Forvaltningssjef for tillatelse.

Toaletter:

 • Det er felles toaletter i 1. etasje.

Ta kontakt med utleier v/ Forvaltningssjefen i forkant før:

 • Fest/arrangement.
 • Endring i leieobjektet.
 • Montering av objekter på fasade eller tak.
 • Fremutleie.
Skjul tekst
Vi hjelper deg

Tryggvi Olafsson

Forvaltningsdirektør
926 32 630
tro@abne.no

Vebjørn Bøe Dyrø

Utleiesjef
906 67 927
vbd@abne.no

Geir Teigo

Teknisk Forvaltningssjef
952 08 181
gt@abne.no

Resepsjonsområde

Vakttelefon

Ved behov for assistanse utenom ordinær arbeidstid, bruk vår vakttelefon. Tjenesten betjenes av vårt vaktselskap Vectrocon, og vil besørge nødvendig hjelp.