meny

Generelle fakta

 • Adresse: Lahaugmoveien 1 (med flere adresser)
 • Postadresse: 2013 Skjetten
 • Areal: 28 742 m²
 • Type areal: Kontor, lager, kombinasjon, tomt

Lahaugmoen Næringspark

Kjære leietaker,

For å lette både din og vår hverdag, har vi som gårdeier valgt å legge ut praktisk og viktig informasjon for eiendommen. Dersom du opplever at noe av informasjonen ikke stemmer, eller om det mangler informasjon, vennligst ta kontakt med oss slik at vi kan oppdatere siden. 

Les mer

Adgangskort/nøkler

 • Det benyttes fysiske nøkler for tilgang til eiendommen.
 • Ved problemer for tilgang til egne lokaler, kontakt: På dagtid: Driftsleder. Kveld: Vectrocon tlf 948 77 777.
 • Kontakte Driftsleder for bestilling av nøkler.
 • Signaturberettiget hos leietaker kan bestille.
 • Bestillingstid: 1-2 uker.
 • Kostnad: Leietaker.

Alarm:

 • Leietaker har selv ansvar for sikkerhet i egne lokaler.
 • Egen vakttelefon etter vanlig kontortid: Individuelt.
 • Vaktselskap. Vectrocon, tlf  948 77 777.
 • Generell vaktrutine: Streif på kveld/natt.

Avfallshåndtering:

 • Leietaker har ansvar for eget avfall.

Brann:

 • Samlingsplasser: Hvert bygg har sin egen samlingsplass. Tot 16 samlingsplasser.
 • Eiendommens brannvernleder: Driftsleder Åse Tøfte v/ Anthon B Nilsen Eiendom.

Høytider:

 • Praktisk informasjon ved følgende høytider:
 • Jul: Ta kontakt med Driftsleder.
 • Påske: Ta kontakt med Driftsleder.
 • 17. mai og andre røde flaggdager: Ta kontakt med Driftsleder.

Innbrudd:

 • Rutiner for innbrudd i fellesareal: Kontakt politi/Vectrocon. Meld fra til Driftsleder.
 • Rutiner for innbrudd hos leietaker: Kontakt politi og eget forsikringsselskap. Meld fra til Driftsleder.

Kantine:

Møteromssenter:

Ordensregler

 • Røyking er kun tillatt utendørs.

Oppvarming:

 • Eiendommen varmes opp via fjernvarme (pellets), olje og strøm.
 • Eget nærvarme bioanlegg.

Overnatting:

 • Eiendommen har i dag ca. 500 hybler som leies ut fra dagsbasis til lang sikt.
 • Hyblene kan leveres som “hotell standard” med rengjøring, seng- og hånkleskift, frokost + alle øvrige måltider etter behov.
 • Se link for mer informasjon og takk kontakt dersom du har spørsmål. www.pendlerbolig.no

Parkering:

 • Det er ca 200 parkeringsplasser på eiendommen.
 • For leie av parkeringsplasser: Kontakt Markedsansvarlig.

Postkasser:

 • Det er eget postkasse stativ ved hoved innkjøring.
 • For tiden er det noen ledige postkasser.
 • Hvordan bestille postkasse/skilt: Kontakt Driftsleder.

Renhold:

 • Feiing av uteareal: Hver vår og etter behov.
 • Gressklipping: ca 2 ganger.pr uke.

Skilting:

 • Hvem kontaktes for endring av leietakermerking? Forvaltningssjef.
 • Leveransetid? 1-2 uker.
 • Kostnad: Leietaker.

Strømleverandør til eiendommen:

 • Kraft: LOS
 • Nett: Hafslund

Sykkelparkering:

 • Det er tillatt med sykkel parkering på eiendommen, men må ikke være til hinder.

Tilpasningsmulighet:

 • Ved ønske om endring av leietakers areal: Kontakt Forvaltningssjef.

Ta kontakt med utleier v/ Forvaltningssjef i forkant før:

 • Fest/arrangement
 • Endring i leieobjektet
 • Montering av objekter på fasade eller tak
 • Fremutleie
Skjul tekst
Vi hjelper deg

Åse Tøfte

Driftsleder
908 47 846
aat@abne.no

Tryggvi Olafsson

Forvaltningsdirektør
926 32 630
tro@abne.no

Geir Teigo

Teknisk Forvaltningssjef
952 08 181
gt@abne.no

Resepsjonsområde

Vakttelefon

Ved behov for assistanse utenom ordinær arbeidstid, bruk vår vakttelefon. Tjenesten betjenes av vårt vaktselskap Vectrocon, og vil besørge nødvendig hjelp.