meny
Hovedkontor
Rådhusgata 27, Oslo
Adm. dir
Peder Chr. Løvenskiold
Antall ansatte
20

Virksomheten

Anthon B Nilsen Eiendom jobber med utvikling og drift av næringseiendom i Østlandsområdet. 
Forretningsideen er sammen med oppdragsgivere – eller i egen regi – å erverve og utvikle tomter og bygninger til arealer som er formålstjenlige for dagens og morgendagens behov og brukere.

Les mer

Virksomheten er bygd på en historie av solid kompetanse – og drives av mennesker som brenner for det de gjør!

Porteføljen spenner fra kontorlokaler i prestisjesegmentet i Oslo sentrum, via nybygg for lager og kontor til utviklingsprosjekter som den tidligere militærleiren på Lahaugmoen eller de tidligere lokalene til Hurum Fabrikker i Tofte. Vi setter våre kunders behov i sentrum – enten de er utbyggere eller leietakere – og vi søker alltid etter løsninger som gir våre oppdragsgivere størst mulig verdi av sine investeringer.

Alle våre aktiviteter bygger på Anthon B Nilsens kjerneverdier: Skapertrang, langsiktighet, grundighet og redelighet.

Eiendomsutvikling
Anthon B Nilsen Eiendom er en eiendomsutvikler og investeringspartner med solid erfaring og kompetanse innen kontor, industri/lager, undervisning, innkvartering og områdeutvikling. 

Utviklingsteamet består av et fast team på 6 medarbeidere med stor kompetanse innen søk, transaksjoner, finansiering, utvikling, regulering og myndighetsbehandling, utleie og styring av byggeprosjekter.  Teamet trives spesielt godt i rollen som en kreativ og ambisiøs partner i utvikling av krevende prosjekter sammen med andre investorer eller industrielle partnere.  Vi tenker løsning og fleksibilitet for våre oppdragsgivere og avkastning for investorer.  Og vi har gjennomføringskraft som sikrer at vi leverer ferdige, komplette og fullførte prosjekter. 

Samlet har Anthon B Nilsen Eiendom ca. 120.000 m2 under utvikling og utbygging. I kontorsektoren ca. 15.000 m2 under utvikling og innen industri/lager nærmere 45.000 m2 under utvikling hvorav 15.000 m2 under bygging. For hotell/innkvartering har selskapet 12-15.000 m2 under utvikling og i boligsektoren nærmere 30.000 m2 (fortrinnsvis fritidsboliger). Anthon B Nilsen Eiendom legger stor vekt på at det skal være enkelt, ryddig og inspirerende å være partner med oss og vi går alltid inn for å utvikle eiendomsprosjekter vi sammen kan være stolte av.

Eiendomsdrift
Hele Anthon B Nilsens eiendomsportefølje forvaltes av driftsavdelingen i selskapet.

I forvaltningen av vår eiendomsportefølje er det vår filosofi at servicekvalitet vil være avgjørende for leietakeres tilfredshet i fremtiden.  Derfor utvikler vi stadig våre tjenestekonsepter og vår rolle som «vertskap» for våre leietakere.  I vertskapskonseptet inngår tilgjengelighet på våre ressurser når leietakere trenger det, og tilgang til tjenester som gir våre leietakere en merverdi utover arealene de leier.

Et eksempel på et tjenestekonsept som gir slike merverdier, er konseptet «frydefull hverdag» som tilbys våre leietakere i den 20 000 kvm store kontoreiendommen ABN-kvartalet i Rådhusgaten og Øvre Vollgate i Oslo sentrum. I dette konseptet inngår tjenester som felles konferansebetjening, tjenester for bilpleie og tøypleie, sykkelutlån og treningsarealer.  Vi legger mye energi i konseptet «frydefull hverdag» for våre leietakere – så mye at det er blitt en visjon for vår virksomhet.

Skjul tekst
60000
forvaltet areal
224
MNOK
omsatt eiendom
170000
utviklingspotensiale

Historie

Anthon B Nilsen Eiendom AS ble stiftet i 2003 som et datterselskap av Anthon B Nilsen AS.
Eiendomsvirksomheten bygde videre på virksomheten og nøkkelmedarbeiderne i Bjørndalen Eiendom AS, etablert i 1993.

Morselskapets røtter strekker seg tilbake til etableringen i 1879, og for Anthon B Nilsen Eiendom og
deres kunder gir det en trygghet å vite at de forholder seg til eiere med en solid historie og et langsiktig perspektiv.  Konsernets logo – femkanten – er tømmermerket som grunnleggeren Anthon Bernhard Nilsen i allerede i 1884 registrerte som sitt unike merke for «blinking» i skogsdriften i hans virksomhet.

1879
Etablering
1879

Anthon Bernhard Elias Nilsen etablerer selskapet og satser på trelast og handelsvirksomhet

1914
Rådhusgaten 27
1914

Kjøpte eiendommen i Rådhusgaten 27

1971
Renovering
1971

Bygger nytt i Rådhusgaten 27

2000
Fusjonerer med ILAS
2000

Anthon B Nilsen fusjonerer med ILAS, et selskap eiet av Peder og Nicolai Løvenskiold, og satser på eiendom og privat utdanning

2003
Anthon B Nilsen Eiendom AS
2003

Overtar virksomheten i Bjørndalen Eiendom AS, etablert i 1993, og etablerer Anthon B Nilsen Eiendom AS

2011
Utvider
2011

Renoverer og utvider Rådhusgaten 27

2012
Vinner City-prisen
2012

Vinner City-prisen sammen med Aspelin Ramm for transformasjonen av Vulkan-området.

2015
10 år som eier av Lahaugmoen
2015

Markerer 10 år som eier av Lahaugmoen med igangsettingen av tre store logistikkbygg og et anlegg for midlertidige boliger

No items found.
No items found.

Samfunnsansvar og miljø

Anthon B Nilsen AS er 50 prosent eid av private aksjonærer og 50 prosent av en privat stiftelse: Reidar og Gunnar Holsts Legat. Legatets hovedlinje er å støtte tiltak til fordel for vanskeligstilte barn og unge. Det blir årlig delt ut i størrelsesorden 5-7 mill. kroner i støtte til rundt 70 ulike prosjekter. Legatet har sitt eget styre som forvalter legatets midler.

Les mer

Anthon B Nilsen Eiendom legger stor vekt på å ta miljøhensyn i alle sine prosjekter.  Vi er opptatt av gode holdninger og gode rutiner for miljørettet tenking både i utvikling og drift av våre eiendommer.  Eiendomsbransjens miljøavtrykk er særlig relatert til materialbruk og erstatning/gjenvinning av disse, samt energibruk.

Anthon B Nilsen Eiendom tenker gjenvinning og valg av bestandige materialer i våre utviklingsprosjekter. Det fokuseres på å minimere forurensning, og alt avfall fra utvikling og drift av eiendommene sorteres og behandles med miljøgevinster som mål.

På samme måte legges det vekt på ENØK-analyser og energioptimalisering både i utvikling og drift av våre eiendommer.  Det brukes gode teknologiske løsninger for energibesparende styring av tekniske anlegg og ambisjonene er store for reduksjon av energibruk i hele livssyklusen for en bygning.

Skjul tekst