Skriv ut

Strandperlen i Oslofjorden

Vestre Strandvei 93, 3482 Tofte
16.000 m² industribygg

Særtrekk

  • Horisont og fjordutsikt
  • Nærhet til tettsteder
  • Sentral plassering

Kontakt

Henning Sørlie
Telefon 913 72 602
hs@abne.no
+

Beskrivelse av eiendommen

Etter 100 års drift er Hurum Fabrikker avviklet og det står igjen et stort tomteområde med tilhørende dypvannskai og ca. 16.000 m² industrilokaler ved fjordkanten. Eiendommen er på ca. 110 dekar, hvor av 60 dekar er utenom fabrikkområdet. Bebyggelsen er oppført mellom 1910 og 1970 og er i mindre god stand. De forskjellige bygningene består av diverse lagerbygninger med god takhøyde og direkte innkjøring, samt verksteder og noe kontor.

Beliggenhet

Eiendommen ligger landlig til sør på Hurumhalvøya på Sagene og inntil tettstedet Tofte. Det er utsikt til begge sider av Oslofjorden.

Adkomst / kommunikasjon

Av offentlig kommunikasjon går rutebusser internt i kommunen, til Drammen, Oslo og Røyken.

Leieantydning

Leieantydning opplyses ved henvendelse og vil avhenge av tilpasninger for leietaker.

Type virksomhet i eiendommen

I dag leies mye av eiendommen ut til mindre aktører, hvorav mye leies ut til sesonglagring av båter, biler, campingvogner m.m.

Fremdrift prosjektet Hurum Brygge

Det er avholdt arkitektkonkurranse for å finne det beste konsept for utviklingen. Arkitektfirmaet Helen & Hard hadde det beste forslaget. Det arbeides nå med forslag til en robust reguleringsplan som ivaretar en langsiktig og variert etterspørsel, primært innen bolig-, ferie- og fritidsleiligheter. I tillegg blir det noe næring og offentlig/privat allmennyttige formål. Noen av de planlagte etableringer er havbad, marina, SPA hotell, kultur, forretninger, undervisning og kurs/konferanse. Når næringsdelen kommer i gang, er det lagt til rette for etableringer av nye og eksisterende bedrifter. Målet er å kunne bo og arbeide innen et område med høye livskvaliteter. Planforslaget gir et mulig nybyggingsvolum på ca. 450-500 leiligheter i første byggetrinn.

Fordeling av sjøfronten gir mulighet for etablering av ulike typer boliger hvor nærmest alle vil kunne få glede av nærkontakt med sjø, båtplass, havutsikt og sol.

I sjøveien ligger Hurum Brygge som et midtpunkt mellom tettstedene og byene langs indre Oslofjord, og kan være et naturlig forlenget stoppested for hurtigbåter.

Historie

I 1896 kjøpte Anthon B. Nilsen gårdene Tofte og Vestre Røed på Hurum. Den tilhørende skogstrekning var på 7.000 mål. To måneder etter kjøpet utbød han gården – uten skogen – til salg igjen. Den ble kjøpt av et konsortium som straks gikk i gang med å anlegge en cellulosefabrikk på eiendommen, Tofte cellulosefabrikk. Anthon B. Nilsen var med i konsortiet da fabrikken startet, og han ble også valgt inn i direksjonen. Byggingen av Hurum Fabrikker kom i full gang i 1906.

Eierskap og management

Eiendommen eies av single-purpose selskapet Hurum Holding AS. Anthon B Nilsen Eiendom AS har ansvaret for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av eiendommen.