Skriv ut

Anthon B Nilsen kvartalet

Rådhusgata 27 og Øvre Vollgate 7, 0158 Oslo
18.166 m² næringsbygg

Særtrekk

  • Unik utsikt
  • Sentralt
  • Landemerke

Kontakt

Lars Ørmen
Telefon 911 81 001
loe@abne.no
+

Beskrivelse av eiendommen

Rådhusgata 27 er tegnet av arkitekt Lambertz-Nilssen og fremstår som et landemerke sentralt i Oslo. Bygningen er
et kontorbygg spesielt tilpasset terrengforholdene med ti etasjer over terreng i Øvre Vollgate, samt tre etasjer delvis beliggende over terreng og avtrappet ned mot Rosenkrantz’ gate. Det er ytterligere to garasjekjellere slik at bygningen totalt sett er bebygget med femten etasjer inklusiv kjeller og underetasjer.

I 2010 startet en omfattende rehabiliteringsprosess, som tok nesten to år før nye leietakere kunne flytte inn i eiendommen. Utover at den opprinnelige tambakfasaden er beholdt, fremstår bygget i ny drakt både interiørmessig og teknisk. I rehabiliteringsprosessen ble tilstøtende eiendom, Øvre Vollgate 7, som også eies av Anthon B Nilsen AS, implementert i eiendommen. Disse to byggene utgjør i dag det vi kaller for Anthon B Nilsen kvartalet. Eiendommen har en betjent resepsjon og et møteromssenter.

Service for leietakerne

For eiendommen har vi utarbeidet en oversikt hvor leietakerne enkelt kan finne svar på en del av sine spørsmål tilknyttet eiendommen, samt hvilke servicekonsepter eiendommer har å tilby. Se vedlagt link for denne informasjonen! 

Beliggenhet

Sentralt i Oslo, med Akershus festning og Rådhuset som nærmeste naboer.

Adkomst / kommunikasjon

Nærhet til buss, trikk, t-bane, taxi og ferjer. Eget garasjeanlegg i eiendommen består av fire etasjer, med ca. 70 p-plasser.

Leieantydning

Leieantydning opplyses ved henvendelse og vil avhenge av tilpasninger for leietaker.

Type virksomhet i eiendommen

Eiendommen benyttes i dag til kontorvirksomhet og servering. Leietakere er Assuranceforeningen Skuld, Kredinor, Bloomberg, arkitektene Narud Stokke Wiig, Polyar Tankers, samt Tordenskiold Pub og den nye restauranten, Vapiano.

Historie

I 1914 kjøpte Anthon B. Nilsen Rådhusgata 27, og etter en større ominnredning flyttet selskapet inn i lokalene i 1915. Siden har konsernets ledelse hatt kontorer i bygget, samtidig som bygget har vært utleid. I 1969 ble bygget revet. Det nye, skinnende bygget, omtalt i avisene som «gullbygget» på grunn av de blanke tambakplatene, stod ferdig til innflytting i 1972. Da var bygget et av de mest moderne i Oslo.

Eierskap og management

Eiendommen eies av morselskapet Anthon B Nilsen AS. Datterselskapet Anthon B Nilsen Eiendom AS har ansvaret for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling.