WEB:

Skriv ut

Signalbygg som gjenspeiler skolens verdier

Vulkan 13-17, Oslo

Særtrekk

  • Signal bygg
  • Kreativt bygg med kreative mennesker
  • Synergier i området

Kontakt

Yngve R. Iversen
Telefon 915 93 198
yri@abne.no
+
Large Map

Beskrivelse

Øverst på Vulkan, nærmest Kuba, ligger i dag Westerdals. Skolen ble bygd i det som var et hull i bakken, og er i dag et signalbygg. Bygget skulle gjenspeile skolens verdier, og huse studenter fra seks ulike studieretninger. Eksperimentelt, kommuniserende, modig og utadrettet. Slik var Westerdals’ verdier formulert, og det skulle gjenspeiles i det nye skolebygget. Einar Granum Kunstfagskole, Kunsthøyskolen og Arkitekthøyskolen lå allerede i nærheten, og Westerdals School of Communication passet dermed perfekt inn i miljøet som allerede eksisterte i området.

Når studenter fra seks ulike studieretninger pluss ansatte skal flytte inn i samme bygg krever det en god del tilrettelegging. Spesialrom for lyd og film måtte tegnes inn, og i kjelleren skulle det være plass til stor byggevirksomhet. Åpne arbeidsområder ble lagd, i tillegg til undervisningsrom i tredje og fjerde etasje. Første etasje har et stort resepsjonsområde og kantine. Andreetasje er dedikert til kontorer og ansatte. Til sammen er det 4 300 kvm med boltreplass for skolens 500–600 studenter. For å få mest mulig ut av tomta ble det lagd en kjeller som er større enn resten av bygget, og den er godkjent undervisningsareal. Leietaker deltok helt fra begynnelsen av prosjektet, og dette var en av grunnene til at bygget ble vellykket – både økonomisk og løsningsmessig. Skisseprosjektet var i gang allerede i 2008, og tok skikkelig form i 2009. Totalentreprisekontrakten ble signert med Veidekke samme år. Oppstart på byggeplassen var mars 2010, med innflytt til semesterstart høsten 2011.

Westerdals var et av de første nybyggene i området, og markerte starten på omgjøringen av Vulkan. I dag er bygget det første du møter om du ankommer Vulkan med bil, og bygget lyser opp dag og natt. Områdets industritradisjon er ivaretatt i byggets arkitektur og interiør, og det fremstår slitesterkt og moderne. En glassplate omkring bygget gir publikum mulighet til å se ned på studentene som arbeider, og gjør skolen til en enda større del av bymiljøet.

Bygget åpnet i 2011, og åpningsdagen ble feiret med konserter og foredrag. I 2014 ble Westerdals, NISS og NITH slått sammen til én skole; Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology, og Vulkan skal fungere som ett av skolens to campuser.

Arkitekt bak bygget er Kristin Jarmund Arkitekter AS og Veidekke Entreprenør AS var entreprenør.

Utviklingspotensialet

Nei. Tomten er ferdig utbygd.

Beliggenhet

Øverst på Vulkan, nærmest Kuba-plassen.

Adkomst og kommunikasjon

Buss 34 og 54 til Telthusbakken Trikk 11, 12 og 13 til Olaf Ryes Plass Med Bil: via Maridalsveien P-hus på Vulkan

Strategiske avstander

  • Grünerløkka: 5 min
  • Kubaparken: 1 min
  • Mathallen: 1 min
  • Vulkan, med rikt kafé- og restauranttilbud, samt matbutikk og apotek: 1 min