WEB: http://109.74.177.250:8000

Skriv ut

Næringspark tett på Oslo

Lahaugmoen Næringspark, Skjetten
Planlegger ca. 100.000 m2 nybygg

Særtrekk

  • Store arealer, god adkomst
  • Enhetlig næringspart med miljøfokus
  • Synergi og servicefunksjoner

Kontakt

Henning Sørlie
Telefon 913 72 602
hs@abne.no
+
Large Map
Webkamera

Beskrivelse

filmikon_600x200px-b300 år med militær historie ble avsluttet da splittflagget ble firt ned en siste gang 19. juni 2005. Leiren ble overlevert til nye eiere i en enkel og verdig markering, og er i dag blitt en næringspark med unike alternativer for lettindustri, lager, kombinasjonsbygg samt innkvartering. På Lahaugmoen Næringspark har vi mulighet til å skreddersy løsninger for firmaer med behov for kombinasjonslokaler eller arealkrevende virksomhet. Ved endret arealbehov er det ekspansjonsmuligheter på grunn av det store utleiearealet. Med mulig gesimshøyde opp til 21 meter er mulighetene mange.

Området er på 287 mål, og her kan vi bygge ut ca. 100 000 kvm til sammen. Her finner du virksomheter med synergi til hverandre, og en helhetlig næringspark med kvalitet. Lahaugmoen har bygg med store arealer, men er allikevel tett på hovedstaden, flyplass og togterminaler – hvilket gjør den til et ypperlig hjem for mange store bedrifter.

I dag står det 43 000 kvm med bygg på Lahaugmoen, og ca. 150 ansatte holder foreløpig til her. I tillegg kommer ca. 500 pendlere som bor her i ukedagene. Bedrifter hvor flere har synergi til hverandre har etablert seg på Lahaugmoen, deriblant Hydex og Sandvik. I næringsparken er det utviklet et pendlerkonsept, pendlerbolig.no, som skal kunne huse ca. 750 pendlere i permanente boliger når de er på jobb.

For å få næringsparken dit den er i dag er det gjort en del infrastruktur grep: Dagens hoved adkomstvei og de interne hovedveiene i parken er oppgradert til kommunal standard, og et nytt stamnett for vann, avløp, overvann, brannvann, høyspent og fiber er på plass. Videre jobbes det med en ekstra adkomstvei inn til Lahaugmoen syd-øst Bråteveien, som vil stå ferdig i 2017.

Service for leietakerne

For eiendommen har vi utarbeidet en oversikt hvor leietakerne enkelt kan finne svar på en del av sine spørsmål tilknyttet eiendommen, samt hvilke servicekonsepter eiendommer har å tilby. Se vedlagt link for denne informasjonen! 

Utviklingspotensiale

De siste tomtene er nå utleid og er under utvikling

Beliggenhet

Lahaugmoen er lokalisert mellom -Oslo og Gardermoen, -RV4 og E6 ved Gjelleråsen, (2 veier til og fra Oslo). Sagt med andre ord har du kort vei til både Gardermoen, Oslo og svenskegrensen.

Adkomst / kommunikasjon

Adkomst E6: Ta av E6 i Hvam-krysset (Olavsgård) og kjør mot Gjelleråsen. Etter ca. 3 minutter tar du avkjøring til venstre mot Lahaugmoen. Følg denne veien inn til næringsparken.

Adkomst RV4: Ta av i rundkjøringen ved Gjelleråsen og kjør mot E6/Lillestrøm. Etter ca. 3 minutter tar du avkjøring til venstre mot Lahaugmoen. Følg denne veien inn til næringsparken.

Strategiske avstander:

  • Oslo Lufthavn Gardermoen: 34 km
  • Lillestrøm stasjon: 8 km
  • Alnabru Terminalen: 15 km
  • Oslo S: 20 km
  • Oslo Havn (Danmark/Tyskland): 24 km