Skriv ut

Samfunnsansvar og miljø

Anthon B Nilsen AS er 50 prosent eid av private aksjonærer og 50 prosent av en privat stiftelse: Reidar og Gunnar Holsts Legat. Legatets hovedlinje er å støtte tiltak til fordel for barn og ungdom. Det blir delt ut årlig ca. 5-6 mill kroner i støtte til rundt 70 ulike prosjekter. Legatet har sitt eget styre som forvalter legatets midler.

Miljø

Anthon B Nilsen Eiendom AS har interne rutiner for å bevisstgjøre og prioritere miljøtiltak i alle avdelinger innen følgende områder:

  • Energioptimalisering
  • Forurensing av det ytre miljø
  • Forurensing av det indre miljø
  • Forbedre det sanselige miljø
  • Bærekraftig utvikling

For å nå målene innen miljøområdene er det viktig å etablere en bevisst holdning hos alle medarbeidere. Selskapets ledelse har tilrettelagt for å ta miljø på alvor ved å implementere punktene ovenfor i drift, marked, prosjekt og utvikling i form av konkrete og synlige tiltak i hvert enkelt prosjekt som gjennomføres av Anthon B Nilsen Eiendom AS.

Alle rutiner og prosedyrer som er utarbeidet for å bidra til en bærekraftig utvikling av eiendomsvirksomheten, er utarbeidet etter moderne normer og standarder. Selskapet er dessuten en pådriver av utviklingen av miljøvennlige løsninger gjennom Grønn Byggallianse.