Skriv ut

Virksomheten

Anthon B Nilsen Eiendom AS er en mellomstor aktør i eiendomsbransjen.  Virksomheten satser spesielt på konseptuell eiendomsutvikling og tjenesteorientert forvaltning og eiendomsdrift.

Vårt hovedfokus er utvikling og drift av næringseiendom i Østlandsområdet.  Porteføljen spenner fra kontorlokaler i prestisjesegmentet i Oslo sentrum, via nybygg for lager og kontor til utviklingsprosjekter som den tidligere militærleiren på Lahaugmoen eller de tidligere lokalene til Hurum Fabrikker i Tofte. Vi setter våre kunders behov i sentrum – enten de er utbyggere eller leietakere – og vi søker alltid etter løsninger som gir våre kunder størst mulig verdi av sine investeringer.

Alle våre aktiviteter bygger på Anthon B Nilsens kjerneverdier: Skapertrang, langsiktighet, grundighet og redelighet.

Eiendomsutvikling

Konseptuell eiendomsutvikling er for oss utvikling av eiendommer som baseres på en helhetlig tanke mer enn spesifisering av kvadratmeter og bruksformål.  For konseptuell eiendomsutvikling ligger det en grunnidé i bunnen – en grunnidé for hvordan et behov best kan løses eller en eller bygningsmasse best kan utnyttes.  Vi tenker historie, sammenhenger og kultur like mye som arkitektur, materialvalg og tekniske løsninger.

Med fokus på konseptuell eiendomsutvikling kan vi vise til gode resultater både for «greenfield» prosjekter – dvs. nyutviklinger – og for «brownfield» prosjekter – dvs. omdanning av eldre eiendommer og bygninger til arealer som passer dagens behov.  For å skape suksess av slike prosjekter har Anthon B Nilsen Eiendom alltid lagt vekt på å ha en stab av meget kompetente og kreative medarbeidere.  Vi definerer oss som en kunnskapsbedrift som leder prosesser fra idé til ferdig innflytningsklare eiendommer.

Eiendomsdrift

I forvaltningen av vår eiendomsportefølje er det vår filosofi at servicekvalitet vil være avgjørende for leietakeres tilfredshet i fremtiden.  Derfor utvikler vi stadig våre tjenestekonsepter og vår rolle som «vertskap» for våre leietakere.  I vertskapskonseptet inngår tilgjengelighet på våre ressurser når leietakere trenger det, og tilgang til tjenester som gir våre leietakere en merverdi utover arealene de leier.

Et eksempel på et tjenestekonsept som gir slike merverdier, er konseptet «frydefull hverdag» som tilbys våre leietakere i den 20 000 kvm store kontoreiendommen i Rådhusgaten 27 i Oslo sentrum. I dette konseptet inngår tjenester som felles konferansebetjening, tjenester for bilpleie og tøypleie, sykkelutlån og treningsarealer.  Vi legger mye energi i konseptet «frydefull hverdag» for våre leietakere – så mye at det er blitt en visjon for vår virksomhet.

Fakta

Hovedkontor: Rådhusgata 27, Oslo
Adm. dir.: Peder Chr. Løvenskiold
Antall ansatte: 20
Totalt areal forvaltet: 90 000 kvadratmeter
Utviklingspotensial: 170 000 kvadratmeter
Omsetning eiendom: 153 mill. kr
Omsetning konsern: 1.189 mill. kr (inkl. virksomhetene utdanning og handel)