Administrasjon

Peder Chr. Løvenskiold

Adm. Dir.
908 60 783 908 60 783
Administrasjon

Heidi Torbjørnsen

Kontorleder
941 63 840 941 63 840
Administrasjon

Ellen Merethe Olsen

Administrasjonssekretær
913 20 696 913 20 696
Forvaltning

Lars Ørmen

Forvaltningsdirektør
911 81 001 911 81 001
Forvaltning

Tryggvi Olafsson

Forvaltningssjef
926 32 630 926 32 630
Forvaltning

Vebjørn Bøe Dyrø

Utleiesjef
906 67 927 906 67 927
Forvaltning

Vlado Abijanac

Driftsleder
905 34 072 905 34 072
Forvaltning

Vidar S. Larsen

Driftsleder
958 81 344 958 81 344
Forvaltning

Åse Tøfte

Driftsleder
908 47 846 908 47 846
Forvaltning

Sven Olav Nygård

Teknisk Driftssjef
932 66 078 932 66 078
Eiendomutvikling

Fredrik Baumann

Utviklingsdirektør
469 21 450 469 21 450
Eiendomutvikling

Yngve R. Iversen

Prosjektdirektør
915 93 198 915 93 198
Eiendomutvikling

Magne Ridderholt

Prosjektdirektør
901 75 319 901 75 319
Eiendomutvikling

Henning Sørlie

Prosjektdirektør - Faglig leder Marked
913 72 602 913 72 602
Finans

Espen Holm

Finansdirektør, Anthon B Nilsen Eiendom
408 50 386 408 50 386
Økonomi

Marianne Kvello

Økonomidirektør
906 25 353 906 25 353
Økonomi

Greta Otterstad Sandnes

Regnskapssjef
928 47 564 928 47 564
Økonomi

Tommy Lunde

Regnskapssjef
922 34 936 922 34 936
Økonomi

Ellen Agner Strand

Regnskapskonsulent / Forretningsfører
922 92 486 922 92 486
Servicesenter

Marie Andrem

Servicesenter
Servicesenter

Sophie Bjurstedt

Servicesenter